Børn og familie

Medlemmer af Børn og familienetværket:

 

Formand og medlem af landsbestyrelsen
Marianne Stentebjerg
Nybrog mste@nyborg.dk
Annette Larsen Odsherred annla@odsherred.dk
Anette Stevn Jensen Hjørring anette.stevn.jensen@hjoerring.dk
Anton Rasmussen Ikast-Brande anras@ikast-brande.dk
Helle Støve Norddjurs hevs@norddjurs.dk
MetteHøck Bostrup Aabenraa mcb@aabenraa.dk
Tine Vesterby Sørensen Gladsaxe softvs@gladsaxe.dk
Tine Juhl Glostrup tine.juhl@glostrup.dk

 

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie