Dagtilbud

Medlemmer af Dagtilbudsnetværket

Formand og medlem af landsbestyrelsen
Merete Villsen
Ikast-Brande mevil@ikast-brande.dk
Katrine Ersted Sørensen Guldborgsund kaes@guldborgsund.dk
Peter Larsen Hjørring peter.larsen@hjoerring.dk
Dorthe Bloch Olsen Rudersdal dbl@rudersdal.dk
Dorthe Brøns Randers dorte.broens@randers.dk
Thomas V. Andersen Haderslev thva@haderslev.dk
Anni Rønn Vordingborg aroe@vordingborg.dk

 

Aktiviteter:
Referat af møde d.  26 september 2014

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie