Kultur og Fritid

Medlemmer af Kultur- og Fritidsnetværket

Formand og medlem af landsbestyrelsen
Kim Dawartz
Næstved  kidaw@naestved.dk
Jan Hermansen Nyborg  jhe@nyborg.dk
Karen Louise Eriksen Thisted kle@thisted.dk
Mads Stendorff   Esbjerg madst@esbjergkommune.dk
Camilla Jarltoft  Frederiksberg caja01@frederiksberg.dk
Steen Lindgaard Viborg sl@viborg.dk

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie