Unge

Netværket har forkus på arbejdet med overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, samt arbejdet med 95%  målsætningen.

Netværksformand

Lars Sloth

 Thisted lasl@thisted.dk
Peter Rasmussen Mariagerfjord peras@mariagerfjord.dk
Per Kensø  Slagelse
Jes Jørgensen Ærø jjo@aeroekommune.dk
Ole Elbæk Viborg oe@viborg.dk
Inger Andersen  Frederiksberg
Susan Bjerregaard Hvidovre srr@hvidovre.dk

 

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie