Skolenetværket

Foreningens arbejde med skoleomårdet varetages i stor udstrækning af vores landsdækkende skolenetværk, som er forankret i landsbestyrelsen via netværkets formand.

Netværket er repræsentere foreningen i diverse styrefrupper, arbejdsgrupper etc. på folkeskoleområdet.

Medlemmer af Skolenetværket 2013 

Formand og medlem af landsbestyrelsen
Gorm Bagger Andersen
Frederiksberg goan01@frederiksberg.dk
Mikala Jørgensen København mijoer@buf.kk.dk
Ulla Visbech Esbjerg uvi@esbjergkommune.dk
Charlotte Houlberg Solrød coh@solrod.dk
Chris Rævsgaard Hansen Viborg chr@viborg.dk
Rikke Reiter Helsingør rre57@helsingor.dk
Vibeke Post Madsen Frederikshavn vimd@frederikshavn.dk

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie