Interview: Professor Kevin Barge, Texas University

Interview: Professor Kevin Barge, Texas University Første oplægsholder ved foreningens årsmøde 2015 Ledere som koreografer af meningsfulde samtaler Lærings- og kulturfeltet kræver en ny form for ledelse. Det er ikke nok at formulere svarene og sikre deres implementering. I stedet skal vi som ledere skabe nysgerrige samtaler og diskussion mellem de mennesker, der har noget på spil. Det siger professor Kevin Barge fra Texas University, der forsker i, hvordan daglig praksis kan sikre viden og evidens for ledelse i både institutioner og forvaltninger. –  Der findes naturligvis både enkle og mere komplekse problemer. De enkle kan vi i princippet klare med enkle beslutninger og et mere traditionelt lederskab. Men komplekse

Status på implementeringen af folkeskolereformen til UVM

Nedenstående status rapport blev indsendt til Undervisningsministeriet i forbindelse med møde i Partnerskabet for folkeskolen d. 19 februar: Til undervisningsministerier Implementeringen af folkeskolereformen er generelt godt i gang i kommunerne. Oplevelserne af udfordringer varierer, idet de enkelte kommuner og de enkelte skoler har gjort forskellige prioriteringer i realiseringen af reformen. Generelt er den største udfordring at få alle aktører til at omlægge praksis, således at de muligheder som reformen og arbejdstidsreglerne giver rent faktisk bliver udnyttet. Den velkendte praksis er helt naturligt stadigt styrende, hvilket betyder, at nye tiltag i vidt omfang opfattes som ekstra-opgaver. Det er her, det viser sig, at folkeskolereformen er en kulturforandring og ikke en justering

Oplæg på FOAs konference om privatisering af dagtilbud

Onsdag d. 3. september afholdt formand Eik Møller oplæg ved FOAs konference om privatisering af dagtilbud. Deltagerne på konferencen var inviteret af FOA og blev afholdt i Fællessalen på Christiansborg. Her præsenterede Eik Møller foreningens synspunkter omkring de private dagtilbud. Find oplægget her

BKFs debatindlæg i Politiken søndag d. 7/4

Hold fokus på målet – alle folkeskolens elever skal blive dygtigere Konfliktretorikken kører i højeste gear. Slaget står om lærernes arbejdstid, alt i mens eleverne mister undervisning og en konflikt, som i bund og grund handler om ledelsens ret til at disponere over arbejdstiden, er ved at køre af det snævre fokuserede spor og folder sig ud til at være en diskussion for og imod en kommende folkeskolereform. Argumenter mod ændring af lærernes arbejdstidsaftale har udviklet sig til synspunkter mod helhedsskole, aktivitetstimer og differentieret undervisning. Nu bliver det italesat som discountundervisning. Det er ærgerligt og en meget fattig debat, mener vi som kommunale skolechefer. Indholdet af Folkeskolereformen er relevant at

Riv murene mellem læreruddannelse, folkeskole og forskning ned

Af Per B. Christensen, Direktør i Næstved og Camilla Wang, dekan på professionshøjskolen Metropol Et løft af den faglige kvalitet i folkeskolen forudsætter en meget stærkere sammenhæng mellem læreruddannelsen, folkeskolen og den pædagogiske forskning. Den sammenhæng kan kun etableres, hvis kommuner og professionshøjskoler og universiteter går sammen i forpligtende samarbejder, hvor udviklingen af både læreruddannelsen og folkeskolen ses som en fælles opgave, og hvor man sammen får skubbet den pædagogiske forskning i en mere anvendelsesorienteret retning.

Ledelse af læsning – hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning af BKF formand, Flemming Olsen

Kronik om Nyspecialisering af BKF bragt i Danske Kommunet 3. maj 2012

Danske Kommuner bragte 3. maj en kronik om Nyspecialisering skrevet af foreningen. Kronikken tager udgangspunkt i det tidligere offentliggjorte notat om  Nyspecialisering Kronik om nyspecialisering

Oplæg til 2. temamøde i partnerskabet for folkeskolen

Du kan også hente Oplæg til 2. temamøde i partnerskabet for folkeskolen som pdf dokument her Dagens temaer for mødet: Hvordan kan undervisning og skoleudvikling i højere grad bygge på viden og forskning? Hvordan kan evalueringskulturen udvikles, så det er en del af hverdagen at udvikle kvaliteten ved at opstille mål, gennemføre og evaluere planlagte indsatser og følge op fremadrettet? Ad 1: Hvordan kan undervisning og skoleudvikling i højere grad bygge på viden og forskning? En stærkere fokusering på viden og forskning kan overordnet set ske via 5 tiltag: Reform af læreruddannelsen, således at fokus i de pædagogiske fag i langt større grad bliver på den konkrete undervisningslære og med konkret

Diskussionsoplæg om foreningens fremtid

Hent Diskussionsoplæg om foreningens fremtid her.

Partnerskab om folkeskolen

BKF v/Formand Flemming Olsen Læs her, at Børne- og Kulturchefforeningen byder partnerskabet velkommen og spiller ind med en 4 punkts plan for Folkeskolens udvikling. De 4 punkter er:Inklusion, Digitalisering, Helhedsskole, Faglig læsning. Notat om partnerskab om Folkeskolen