Ny regering: Husk sammenhængen når børnene igen holder flytte dag

Børne- og Kulturchefforeninge har i forbindelse med tiltrædelsen af den nye regering udsendt følgende pressemeddelelse: Husk sammenhængen når børnene igen holder flytte dag Forandring fryder siger man, lad os håber det også gælder for dagtilbudsområdet. Vi har i dag fået ny regering og endnu engang kan vi konstatere, at dagtilbudsområdet holder flyttedag. ”I Børne- og Kulturchefforeningen krydser vi derfor fingre for, at løfterne fra finansloven og det nye regeringsgrundlag holder stik. Nemlig at vi får et udspil om dagtilbud med fokus på øget kvaliteten, ”udtaler Jan Henriksen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

Ny finanslov uden sammenhængende løft for børn og unge

Børne- og Kulturchefforeningen har udsendt følgende kommentar til Finansloven for 2017:

Gymnasiereform – kommunale chefer spørger: Hvor er sammenhængen i ungdomsuddannelserne?

Så kom Regeringens gymnasieudspil: Fra elev til studerende – klædt på til videre uddannelse.   Regeringens gymnasieudspil indeholder som ventet et krav om karakteren 4 i dansk og matematik for optagelse på gymnasiet. Sammen med karakterkravene til erhvervsuddannelserne, er der nu sat en skarp grænse for optagelsen på de største ungdomsuddannelser. Derfor vil Børne- og Kulturchefforeningen gerne påpege, at karakterkravene vil have en række afledte effekter. Ikke mindst fordi vi de seneste år har fået flere enkeltreformer på området, som ikke tager højde for den sammenhæng i uddannelserne. En sammenhæng som vi i kommunerne søger, for at kunne sikre, at alle unge får en ungdomsuddannelse. En forudsætning at vi lykkes med

Husk fokus på sammenhæng i de nye ministerier og i forhold til kommunerne

Valget er overstået, stemmerne talt op og vi skal have ny regering. En regering, som uden nogen tvivl vil påvirke de borgernære kommunale områder. Genetabler et ministerie for hele 0-18 års-området Børne- og Kulturchefforeningen vil derfor gerne opfordre en ny regering til at bruge det momentum, som findes lige nu, hvor ministerposter og ministerier skal fordeles. Det er tidligere set, at der kan byttes rundt på opg avefordelingen i de enkelte ministerier, hvis ikke helt nye ministerier ser dagens lys. ”Det er vigtigt, at en ny regering tænker i at organisere sig på en måde, så ministerierne støtter op om kommunernes arbejde med at skabe sammenhæng i indsatserne i forhold

Børnepakken – de kommunale chefer er klar men træerne vokser ikke ind i himlen

I dag kom regeringens udspil på dagtilbudsområdet. Det har vi i kommunerne set frem til, og vi kan konstatere, at der er mange gode takter i udspillet, men vi må samtidig pointere, at træerne ikke vokser ind i himlen. Økonomien er ikke til minimumsnormeringer, udtalte statsminister Helle Thorning Schmidt. Hvorvidt der skal være minimumsnormeringer eller ej, overlader vi til politikerne. Vi kan som kommunale chefer for området i stedet fokusere på, at der med udspillet også er en anerkendelse af, at kvalitet i dagtilbuddet handler om meget mere end antal børn pr. voksen. Debatten om kvalitet i dagtilbud starter og slutter ofte med, hvor mange børn pr. voksne der skal

Skal vi ikke tale om kvalitet frem for normeringer?

KORA udkommer i dag med en rapport, som viser, at normeringerne i de kommunale dagtilbud er faldet i årene fra 2007 til 2012. Børne- og Kulturchefforeningen anerkender rapportens resultater, og ser det som et af mange gode indspark i debatten omkring kvalitet i dagtilbud. For normeringstal alene er ikke et udtryk for kvaliteten i de kommunale dagtilbud. ”Vi er i Børne- og Kulturchefforeningen meget optaget af at diskutere kvalitet i vores kommunale dagtilbud. Vi ved, at det er afgørende, når det gælder om at bryde den negative sociale arv at kunne opspore udsatte børn tidligt så muligt. Her spiller dagtilbuddet en vigtig rolle. Derfor skal vi sørge for, at vores

Den nye Erhvervsskolereform

Børne- og Kulturchefforeningen savner fortsat en klar og tydelig sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne Reformen af erhvervsuddannelserne ligger i naturlig forlængelse af folkeskolereformen, og Børne- og Kulturchefforeningen ser mange positive tiltag i reformen, som samlet set bidrager til et kvalitetsløft af området. Men vi må også konstatere, at der er stykke vej endnu, før vi er i hus med at ændre den bekymrende udvikling, hvor færre og færre unge vælger en erhvervsuddannelse. En fokuseret vejledning uden logik Det er afgørende, at vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Dels fordi der kommer til at være mangel på faglært arbejdskraft, men også fordi alt for mange unge vælger en almen gymnasialuddannelsen.

Nej tak til genindførelse af den sorte skole light!

Folkeskolen kan i dag fejre 200 års jubilæum. Men hvad der burde være en festdag, hvor vi fejrer, hvor langt vi er kommet i forståelsen af gode metoder til læring, og dermed bruge dagen som et afsæt til se fremad med en ny folkeskolereform i hånden, bruger vi i stedet tiden på at diskutere genindførelsen af den for længst nedlagte sorte skole. ”Det er virkelig ærgerligt, at vi her ved startskuddet for fejringen af folkeskolens 200 års jubilæum, er i gang med en debat om, hvorvidt lektor Blomme egentlig havde fat i den lange ende. Den diskussion burde vi for længst have lagt bag os,” udtaler Eik Møller formand for

BKF ønsker at genetablere et sammenhængende ministerium for børn og unge

Pressemeddelelse Børne- og Kulturchefforeningen ønsker at genetablere et sammenhængende ministerium for børn og unge “BKF opfordrer Regeringen til at genetablere et sammenhængende ministerium for børn og unge ved den kommende ministerrokade, da det skaber de bedste rammer for udviklingen af fremtidens dagtilbud og folkeskole” udtaler Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen. Da regeringen ved sin begyndelse valgte at oprette et samlet ministerium for børn og undervisning, så Børne- og Kulturchefforeningen en unik og styrket mulighed for at skabe sammenhæng og kontinuitet i børns liv. Det åbnede for at gennemtænke sammenhænge mellem dagtilbud og skole og derigennem skabe en samlet strategi for børns læring. ”For skal vi høste de positive

Kommentar til produktivitetskommissionens rapport om uddannelsesområdet

Det er godt at være konstruktivt kritisk overfor det samlede uddannelsessystem, men pas nu på at vi ikke importerer kendte systemfejl fra starten ”Børne- og Kulturchefforeningen noterer sig med glæde, at Produktivitetskommissionen i dag bekræfter det som BKF længe har sagt – at der er behov for at se hele ungdomsuddannelsesområdet under et, i stedet for at fortsætte med at vedtage sektorreformer a la det nuværende forslag til en erhvervsuddannelsesreform” udtaler foreningens formand Eik Møller og fortsætter: Bekymrende, at staten skal pege på de ”rigtige” uddannelser ”Vi er dog bekymret over, at Produktivitetskommissionen gør sig til talsmand for, at staten i langt højere grad skal afgøre, hvilke videregående uddannelser, der