Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_9ifhg8m127ffq1jucce12e9et7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/bkchefer.dk/httpdocs/wp-content/plugins/custom-sidebars/inc/external/wpmu-lib/functions-wpmulib.php on line 69 Pressemeddelelser | Bkchefer | Page 2

PISA 2012 – Skal vi ikke hellere måle den egentlige kvalitet af undervisningen?

Børne- og Kulturchefforeningen stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt PISA fremover bør anvendes som udtryk for elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen.

Kommentar til Regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne – Faglært til fremtiden

Børne- og Kulturchefforeningen er bekymrede for, at ungdomsuddannelserne ender som et kludetæppe. Regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne er ambitiøst, og der opstilles en række positive pejlemærker for at løfte området. Det er vigtigt, at målrette vejen til erhvervsuddannelserne. Mere og kvalificeret undervisning er helt klart et skridt i den rigtige retning. Indførelsen af adgangskrav til erhvervsuddannelserne anses ligeledes som et positivt element i udspillet, ikke mindst set i lyset af, at det både er karakterer og uddannelsesparathed, som giver adgang til erhvervsuddannelserne. ”Vi havde dog gerne set, at Regeringens udspil omfattede samtlige ungdomsuddannelser, da det er vigtigt at sikre en rød tråd fra grundskole via ungdomsuddannelser til de

Finanslovsforslaget om besparelse på SVU vil hindre succes for den nye folkeskolereform

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) er stærkt bekymrede for konsekvenserne af Regeringens for­slag om at reducere mulighederne for at anvende SVU-midler til kompetenceudvikling af lede­re, lærere og pædagoger i den danske folkeskole. Det vil føre til en ringere folkeskole, da de nødvendige efteruddannelser i forbindelse med den nye folkeskolereform, ikke kan gennemføres i det planlagte omfang.

Kommentar til KL, DI og Dansk Metals udspil om 10. klasse

Børne- og Kulturchefforeningen er positive overfor en markant udvikling af 10. klasse

De tre organisationers tanker om 10. klasse har det rette fokus. 10. klasse er ikke omfattet af folkeskolereformen, hvilket giver mulighed for at se på 10. klasse med nye briller.

Kommentar til ministerrokaden

Fredagens ministerrokade, hvor det 0-6 årige børneområde rykkede fra undervisningsministeriet tilbage til Socialministeriet, giver anledning til bekymring for landets kommunale børne- og kulturchefer.

Endelig bliver der ringet ind til folkeskolereformstart i 2014

Det er med glæde, at Børne- og Kulturchefforeningen konstaterer, at der nu endelig er indgået en aftale i hele forligskredsen om en ny folkeskolereform, det er der brug for. Dog har aftalen en enkelt tidsel. For det havde været en klar fordel, hvis vi kunne have undgået en to-faset implementering af reformen. Men nu ligger både finansieringen via kommuneaftalen og lærertidsaftalen på plads. Lad os så komme i gang med det vigtigste, at løfte elevernes læring, så de bliver så dygtige som de kan. ”Det er altid positivt, når politikerne indgår brede forlig, som gør, at vi ude i kommunerne får sikret den størst mulige ro, omkring det vigtigste arbejde,

Ny Folkeskolereform

Pressemeddelelse: Kom nu i mål med den reform af folkeskolen!

BKF glæder sig over, at en bred politisk aftale om en folkeskolereform er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Venstre. En aftale de kommunale skolechefer ser som et godt grundlag for at skabe et fagligt løft for alle elever. Men det er afgørende med den bredest mulige politiske opbakning, så derfor opfordrer foreningen Det Konservative Folkeparti til at tilslutte sig aftalen.

Der er brug for en læringsreform – ikke kun en folkeskolereform

KL er kommet med deres Uddannelsesudspil, som omhandler et samlet løft til uddannelsessystemet. Børne- og Kulturchefforeningen har noteret sig mange gode takter i udspillet, men er samtidig bekymret for, om forslaget om toninger i de ældste klasser kan medføre en skjult niveaudeling.

Pressemeddelelse: Praksisnær efteruddannelse af ledere er afgørende for folkeskolens succes

Den kommende folkeskolereform kræver kompetente og fagligt dygtige lærere og pædagoger, som kan tage hånd om at løfte elevernes faglighed. Samt en kompetent ledelse, som kan sikre, at der arbejdes efter de samme målsætninger og som kan støtte lærere og pædagoger i deres daglige arbejde.

SU-reform: Verdens bedste uddannelse er mere end effektivitet og optimering

Pressemeddelelse udsendt d. 20/2 -2013 Regeringens udspil til en ny SU-reform varsler en besparelse på 2 mia. kr. En besparelse som desværre kan vise sig at have en kortvarig effekt, hvis regningen skal betales andre steder i det samlede danske samfundsbudget, mener Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF). Som kommunale chefer med ansvar for børn og unges skole og uddannelse, varetager vi også opgaven med at få flere unge gennem en ungdomsuddannelse og efterfølgende videreuddannelse og endelig skal vi også samle de unge op, som frafalder deres uddannelse. ”I kommunerne kommer vi dagligt i kontakt med de svageste unge, som har størst risiko for at frafalde en uddannelse,

Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_9ifhg8m127ffq1jucce12e9et7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0