BKFs kommunikationsstrategi

Dagplejen på vej – men hvorhen?

Dagplejenotat

I notatet skitseres de udfordringer, som dagplejen står overfor i disse år, blandt andet i forhold til børnetal, organisering, pædagogisk kvalitet, overenskomst, vikarordning/gæstepleje, uddannelsesniveau m.m.

14 pejlemærker for en læringsreform

Endelig-pjece-14-pejlemærker-1

På Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2013 blev der sat fokus på behovet for en sammenhængende læringsreform: Gennem seks forskellige workshops blev der generet 14 pejlemærker, som her præsenteres samlet. De er grupperet i fire overordnede temaer.

Nyspecialisering – Til gavn for alle børn

Nyspecialisering-WEB

Børne- og Kulturchefforeningen har udgivet temapublikationen “Nyspecialisering – Til gavn for alle”, i forbindelse med foreningens årsmøde d. 15. – 16. november 2012.

Ledelse og organisering i et børne- og kulturperspektiv

Ledelse-og-organisering

Læs hele Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde tema publikation Ledelse og organisering i et børne- og kulturchefperspektiv

Guldet i nabolaget

Gulder-i-nabolaget

Kommunerne er med til at lede Danmark gennem en tid, hvor de økonomiske ressourcer er færre, arbejdsstyrken er mindre, kravene og forventningerne til velfærdssamfundet er højere. Vi risikerer, at flere og flere mennesker ekskluderes af vores tilbud og samfund, fordi de ikke kan følge med. Vi står overfor store udfordringer. Hent publikationen Guldet i nabolaget

Nye unge – ny ungepolitik

Pub_Nye_Unge

Børne- og Kulturchefforeningen foreslog på årsmødet i 2008, at regeringen nedsatte en ungdomskommission. Ideen var at få et helhedsbillede af, hvordan de mange tilbud og indsatser på ungeområdet kan spille sammen, så alle unge kan uddanne sig, deltage i demokratiet og bidrage kreativt til vores fælles kulturliv.

Fælles viden – fælles handling – Ja, vi er klar!

Faelles_viden_faelles_handling

Regeringen har en målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er parternes ambition, at det kan lade sig gøre i fællesskab, men det kræver en mangesidet indsats. Politikere, ledere, lærere, pædagoger og forældre har et fælles ansvar for, at den unge forlader folkeskolen med ordene: Ja, jeg er klar! Derfor er det et fælles ansvar at stræbe efter, at alle elever får et godt skoleforløb og bevarer deres læringslyst. KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne samt Skole og Samfund har drøftet, hvordan forskning kan bidrage med positiv støtte til folkeskolens almenundervisning. Opfordringen er: Udnyt forskning om børn og unges læring i folkeskolen! Hent

Kvalitetskonferencen – fælles fokus, fælles indsats

Kvalitetskonferencen-faelles_fokus_faelles_indsats

Kommunalreformen blev gennemført for at sætte borgeren i centrum og skabe bedre velfærdsservice. Det er mål, kommunerne har taget til sig. Derfor søsatte de Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt i januar 2008. Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt består af 18 delprojekter. De 94 deltagende kommuner er i gennemsnit involveret i fire delprojekter. Hent her publikationen Kvalitetskonferencen fælles fokus fælles indsats

Vi er ledere og linedansere

Vi-er-ledere-og-linedansere

Vilkårene for ledelse er under hastig forandring. Der er et udtalt krav om et højere fagligt niveau, som vi kan synliggøre og dokumentere. Der er krav om større effektivitet – at vi leverer bedre service for færre penge. Der er en forventning om en yderligere demokratisering af de offentlige institutioner. Og der er blandt de enkelte brugere en udtalt forventning om en individuel tilpasning af ydelserne og leverance på det tidspunkt, der passer den enkelte. Vi er ledere og linedansere