Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering_af_mere_frit_skolevalg

Denne rapport indeholder en evaluering af lovændringen om mere frit skolevalg fra 2005. Evalueringen er foretaget af Rambøll Management for Undervisningsministeriet i februar til april 2007. Her kan du hente rapporten Evaluering af mere frit skolevalg

Alle har ret til trivsel!

Undervisning

…også de socialt udsatte! Forord Langt de fl este børn og unge i Danmark har det godt og  hører til blandt de mest selvstændige og velfungerende i  Europa. De problemer, der opstår i disse børns og unges liv  kan normalt løses inden for familiens ramme. Alle børn og  unge i Danmark har også ressourcer uanset familiebaggrund  og opvækstvilkår. Men nogle af dem kræver særlig  opmærksomhed og støtte, hvis deres ressourcer skal  fastholdes og udvikles.   Her kan du hente publikationen Alle børn har ret til trivsel