Region Hovedstaden referat bestyrelsesmøde 20. januar

Region Hovedstaden: Dagsorden for bestyrelsesmøde 20. januar

Region Hovedstaden: Referat af bestyrelsesmøde 11. november

Region Hovedstaden: Referat bestyrelsesmøde 28. juni

Region Hovedstaden: Dagsorden bestyrelsesmøde 28. juni

Region Hovedstaden: Referat af bestyrelsesmøde 15. april

Region Hovedstaden: referat af bestyrelsesmøde 21. januar

Region Hovedstaden: referat bestyrelsesmøde 5. november

Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde den 5. november 2015 på Frederiksberg Rådhus

Region Hovedstaden konference: Ny regering – perspektiver for kommunestyret

Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstaden afholder paraplykonference sammen med de tre andre chefforeninger og inviterer regionens medlemmer til konferencen: Ny regering – perspektiver for kommunestyre d. 2. oktober kl. 8.30 -12.30. Danmark fik i juni måned ny regering. En mindretalsregering med Venstre som regeringsparti med støtte fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti. Det parlamentariske grundlag for den nye regering er dermed markant anderledes end for de forrige regeringer. Hvad kan dette betyde for kommunestyret og for rammevilkårene for kommunerne? Vil den decentrale model med en lokalpolitisk frihed til at prioritere ændres? Og vil det ”reform-Danmark”, som vi har set under den tidligere regering, ændre sig og kan kommunerne reelt

Region Hovedstaden: referat af bestyrelsesmøde 19. juni