Region Hovedstaden: dagsorden for bestyrelsesmøde 19. juni

Region Hovedstadens Børne- og Kulturchefforeningen afholder bestyrelsesmøde fredag d. 19. juni 2015 klokken 13.00 – 15.00 Sted: Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Mødelokale: Udvalgsværelse 2 DAGSORDEN 1) Godkendelse af dagsorden 2) Nyt fra netværkene 3) Nyt fra landsbetyrelsen 4) Revision af vedtægter for BKF – Region Hovedstaden – proces herfor, herunder særligt bestemmelserne for netværksformænd 5) Udpegning af repræsentant fra BKF – Region Hovedstaden til uddannelsesudvalget for læreruddannelsen 6) Fællesmøde Region Hovedstaden den 28. august 2015 Status på oplægsholder (Lene Holm?) 7) Fællesmødet for paraplyforeningen 2. oktober 2015 8) Eventuelt Venlig hilsen Inger Andersen

Region Hovedstaden: referat af bestyrelsesmøde 17. april

Referat fra Region Hovedstaden Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde 17. april 2015 Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V REFERAT: 1. Velkommen til den ny bestyrelse – gensidig præsentation – og kort intro til bestyrelses arbejdsform Vi holder få korte og effektive bestyrelsesmøder. Mødeplan gennemgået. Louise Andersen(loan15@frederiksberg.dk) er sekretær, og man melder blot punkter og andet ind til hende. 2. Konstituering af sekretær og kasserer Henning Bach Christensen valgt som næstformand og er formand for direktørnetværket. Marianne Hoff Andersen genvalgt som sekretær og Egon Agerlin genvalgt som kasserer. 3. Procedure for valg af formand til skolenetværk, familienetværk og direktørnetværk (alle genvalgte / nyvalgte til bestyrelsen) Sættes på dagsorden på næste

Referat af Bestyrelsesmøde d. 23. januar i Region Hovedstaden

Referat af bestyrelsesmøde d. 23. januar. 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer Skoletjenestens bestyrelsesmøde: Direktørkredsen indkaldes før bestyrelsesmøder fremover, så der kan lægges drøftelser før selve bestyrelsesmøderne. Skoletjenesten arbejder seriøst og ihærdigt med at geare skoletjenesterene til skolereformens krav, ift. Fælles Mål m.v. Der er ansat en souschef i Skoletjenesten. Udfordringen er at kommunerne, skolevæsenerne og institutionerne lige nu mangler ressourcer til at udvide samarbejdet. 3) Nyt fra KFS (Koordinerende Funktion for Specialundervisning), herunder fremtidig organisering Henning Bach, Rudersdal har overtaget formandsposten i Styregruppen. Initiativet er oprindeligt et BKF initiativ, og fremtiden bør drøftes i Direktørnetværk og skolenetværket. Inger Andersen aftaler med Henning Bach, at han

Dagsorden for Region Hovedstadens bestyrelsesmøde 23 januar

Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstadens bestyrelsesmøde  afholder bestyrelsesmøde Fredag den 23. januar 2015, Klokken 13.00 – 14.30 Sted: Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, Udvalgsværelse 1.

Referat af bestyrelsesmøde 31. oktober i Region Hovedstaden

Referat fra Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde fredag den 31. oktober 2014 Down load pdf af Referat – Region Hovedstaden bestyrelsesmøde 31 oktober 2014 1) Godkendelse af dagsorden Kontingentopkrævning for 2014 drøftes under økonomipunktet. Dagsorden godkendt med ovennævnte ændring. 2) Orientering a) Nyt fra Børne- og Kulturchefforeningen Nyhedsbrev netop udsendt. b) Fra bestyrelsens medlemmer Godt møde i paraplynetværket med relevante oplæg fra Peter Gorm Hansen og Claus Juhl om embedsmandsrollen samt fra borgmestrene Mette Touborg (Lejre) og Henrik Rasmussen (Vallensbæk). c) Fælles lands- og regionsbestyrelsesmøde fredag den 19. september. Årsmøde: Der forventes et lidt anderledes årsmøde da dagsordenen har mere bredde end de tidligere år. Der efterlyses forhåndsspørgsmål til de 3

Dagsorden for bestyrelsemøde 31 oktober i RH

Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde Fredag den 31. oktober 2014 Klokken 11.30 – 13.00 Mødelokale: Udvalgsværelse 1 på Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg. Download Dagsorden for BKF bestyrelsesmøde 31. oktober 2014 i Region Hovedstaden Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden   2 Orientering a) Nyt fra Børne- og Kulturchefforeningen b) Fra bestyrelsens medlemmer c)Fælles lands- og regionsbestyrelsesmøde fredag den 19. september – tilbagemelding fra deltagerne d)Nyt fra Netværkene e)Årsmøde på Nyborg Strand torsdag 27. og fredag 28. november 2014 – Hvad skal vi huske? f) Årsmøde og Generalforsamling Region Hovedstaden 2015 – Datoforslag: fredag den 13. eller fredag den 20. marts 2015 – Afholdelsessted – forslag? – Forslag til dirigent – forslag? –

Region Hovedstaden: dagsorden for fællesmøde 29. august

Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde fredag den 29. august 2014 kl. 9.00, på Frederiksberg Ungdomsskole, Sofus Francks Vænge 30, 2000 Frederiksberg.
Tilmelding til Merete Dyrlund medy@gentofte.dk senest den 27. august 2013 med angivelse af, om man deltager i fællesmødet, netværksmødet og frokost.

Dagsorden for generalforsamling i Region Hovedstaden 25. april

Region Hovedstaden afholder generalforsamling d. 24 april på Frederiksberg Ungddomsskole.

Foreløbig dagsorden til generalforsamling 2014

Der indkaldes til generalforsamling og årsmøde i Børne- og Kulturchefforeningen, Region Hovedstaden fredag den 7. marts 2014, kl. 9-14.00

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset Galaxen, Bymidten 48, 3500 Værløse.

Dagsorden for bestyrelsesmøde 24. januar region hovedstaden

Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde torsdag den 24. januar 2014 kl. 13.00,
udvalgsværelse B, i Gentofte Kommune, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.