Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 9. december

Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 16. november

Region Midt: referat af bestyrelses- og medlemsmøde 16. september

Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 10. juni

Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 15. april

Referat af bestyrelsesmøde fredag 15. april 2016 kl. 11.00 i mødelokale M 3.3, Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg  

Region Midt referat af bestyrelsesmøde 4. marts 2016

Region Midt referat bestyrelsesmøde 15. januar 2016

Region Midt: referat bestyrelsesmøde 11. november 2015

Bestyrelsesmøde onsdag 11. november 2015 – i.f.m. BKF årsmøde på Nyborg Strand 1. Bemærkninger til dagsorden og referat Referat: Intet at bemærke.   2. Indstilling til landsdækkende netværk Der skal indstilles kandidater til de landsdækkende netværk. Hver region skal melde 1 – 2 kandidater ind til bestyrelsen for hvert netværk. Fremsendes til bestyrelsen senest 1. december 2015, da bestyrelsen skal drøfte sammensætningen på bestyrelsesmøde i december. Referat: Dagtilbud: Merete Villadsen – Ikast-Brande Kommune Pia Elgetti – Herning Kommune Unge: Hanne Ahrens – Silkeborg Kommune Ole Elbæk– Viborg Kommune Børn og Familie: Anton Rasmussen – Ikast-Brande Kommune Skole: Bo Meldgaard – Herning Kommune Chris Revsgaard Hansen – Viborg Kommune Kultur og

Region Midt: referat bestyrelsesmøde 4 september 2015

Bestyrelsesmøde fredag 4. september 2015 kl. 13.00 – 14.00, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg. 1. Bemærkninger til dagsorden og referat Referat: Intet at bemærke. 2. Ny konstituering af bestyrelsen Formand Freddie Davidsen går på pension 1. november 2015. Drøftelse og beslutning om varetagelse af bestyrelsesarbejdet indtil generalforsamlingen i marts 2016. Referat: Preben Hørsted bliver formand frem til næste generalforsamling 4. marts 2016. Laila er stadig sekretær for bestyrelsen og foreningen frem til generalforsamlingen. vrige poster forbliver uændrede. 3. Evaluering af dagens medlemsmøde ”Sundhed”, herunder eventuelle fremtidige samarbejdsrelationer mellem BKF og Foreningen af socialchefer i Midtjylland Referat: Godt og givende arrangement. Aftale med Socialchefforeningen om koordinering af kalendere, så vi har

Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 12. juni 2015

Bestyrelsesmøde fredag 12. juni 2015 kl. 13.00, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. Afbud: Hans Henrik Gaardsøe Referat 1. Bemærkninger til dagsorden og referat Referat: Ingen bemærkninger. 2. Evaluering af dagens medlemsmøde Referat: Dagens deltagere i medlemsmødet roste programmet for at være relevant og med mange, men korte indlæg. Idéen med at lade vore egne medlemmer stå for oplæg var en god måde, at komme tæt på lokale overvejelser, som f.eks. med ”Ledelse af strukturprocesser”. Et godt medlemsmøde. Vi bliver nødt til at præcisere ved tilmelding til vore medlemsmøder, at man skal fravælge frokost, hvis man kører umiddelbart efter programmets afslutning. Der er for mange frokoster, der ikke bliver spist.