Region Syd: referat af bestyrelsesmøde 9. maj

Region Syd: referat af bestyrelsesmøde 10. marts

Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 9. december

Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 16. november

Region Midt: referat af bestyrelses- og medlemsmøde 16. september

Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 10. juni

Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 15. april

Referat af bestyrelsesmøde fredag 15. april 2016 kl. 11.00 i mødelokale M 3.3, Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg  

Region Midt referat af bestyrelsesmøde 4. marts 2016

Region Midt referat bestyrelsesmøde 15. januar 2016

Region Midt: referat bestyrelsesmøde 11. november 2015

Bestyrelsesmøde onsdag 11. november 2015 – i.f.m. BKF årsmøde på Nyborg Strand 1. Bemærkninger til dagsorden og referat Referat: Intet at bemærke.   2. Indstilling til landsdækkende netværk Der skal indstilles kandidater til de landsdækkende netværk. Hver region skal melde 1 – 2 kandidater ind til bestyrelsen for hvert netværk. Fremsendes til bestyrelsen senest 1. december 2015, da bestyrelsen skal drøfte sammensætningen på bestyrelsesmøde i december. Referat: Dagtilbud: Merete Villadsen – Ikast-Brande Kommune Pia Elgetti – Herning Kommune Unge: Hanne Ahrens – Silkeborg Kommune Ole Elbæk– Viborg Kommune Børn og Familie: Anton Rasmussen – Ikast-Brande Kommune Skole: Bo Meldgaard – Herning Kommune Chris Revsgaard Hansen – Viborg Kommune Kultur og