Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 6. marts 2015

Dagsorden/referat   Bestyrelsesmøde fredag 6. marts 2015 kl. 13.00, Hotel Scandic, Silkeborg. Afbud fra: Pia Elgetti  

Region Midt: Referat af bestyrelsesmøde 16. januar

 Bestyrelsesmøde fredag 16. januar 2015 kl. 13.00, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.  

Referat af Region Midt bestyrelsesmøde d. 26 november

Region Midts bestyrelse afholdt møde d. 26. november 2014 kl. 15.00 – 16.00 på Nyborg Strand i salon 4. Ingen afbud. Download referat bestyrelsens møde d. 26 november 2014 1. Bemærkninger til dagsorden og referat Referat: Intet at bemærke. 2. BKF-Region Midtjyllands indstilling til medlemmer af de landsdækkende netværk Referat: Dagtilbud: Merete Villadsen – Ikast-Brande Kommune Pia Elgetti – Herning Kommune (er medlem af nuværende netværk, men er fejlagtig opført under Kerteminde oversigten) Unge: Hanne Arent – Silkeborg Kommune Mette Andreassen – Viborg Kommune Børn og Familie Anton Rasmussen – Ikast-Brande Kommune Der eftersendes endnu et forslag Skole: Bo Meldgaard – Herning Kommune Chris Revsgaard Hansen – Viborg Kommune Kultur

Referat af Region Midt bestyrelsesmøde 26. september

Bestyrelsen for Region Midt afholdt møde d. 26. september kl. 13.00, Hotels Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Afbud fra: Erik Østerby Referat fra mødet: Bemærkninger til dagsorden og referat Referat: Intet at bemærke.   Opfølgning på medlemshvervning/ opdatering af medlemsregister. Referat: Der blev peget på enkelte nye potentielle medlemmer i forbindelse med gennemgangen af medlemslisten. På generalforsamlingen på årsmødet i november kommer bestyrelsen med oplæg til nye kriterier for medlemmer.   Evaluering af medlemsmøde 26. september. Referat: Dejligt med en meget engageret formand. Slides fra Eik Møllers oplæg  Medlemmerne opfordres til at huske at tilmelde og framelde, hvis man bliver forhindret efter tilmelding til medlemsmøderne. Vi var 15 tilmeldte til dagens arrangement.   Tilrettelæggelse

Region Midt: referat at bestyrelsesmøde 13. juni

Region Midt: referat af bestyrelsesmøde d. 11. april

Region Midt: referat af generalforsamling og medlemsmøde 14. marts

Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 21. februar

Referat af Region Midts bestyrelsesmøde fredag 1o. januar 2014

Fredag d. 10. januar i forbindelse med medlemsmøde afholdt Region Midt bestyrelsesmøde på  Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. Afholdes umiddelbart efter Medlemsmødet. Referat: Hent referatet i PDF format 1. Bemærkninger til dagsorden og referat Referat: Ingen bemærkninger. 2.Studierejsen til Edinburgh 5. – 8. mart 2013 Orientering om program og deltagere. Referat: Endeligt program er på trapperne. Forventet afgang onsdag kl. 6 fra Billund – retur Billund lørdag kl. 18 Der udsendes mere i uge 3 sammen med deltagerlisten. Der er 18 tilmeldte. 3. Evaluering af dagens medlemsmøde. Referat: Dejligt med 32 fremmødte – de fleste i lang tid. Meget inspirerende oplæg fra Jesper Kvist Mølgaard. Oplæg fra Jesper Kvist

Referat af Region Midt bestyrelsesmøde 13. november

Referat Bestyrelsesmøde onsdag 13. november 2013 kl. 14.00 – Nyborg Strand. 1. Bemærkninger til dagsorden og referat Referat: Intet at bemærke. 2. Gennemgang af dagsorden for fællesmøde med regions- og landsbestyrelsen kl. 15.00 Referat: Dagsordenen blev gennemgået. Intet at bemærke. 3. Evaluering af medlemsmødet 27. september 2013. Referat: Der var 21 deltagere. Fint oplæg med Keld Fredens – rammer altid plet for alle ledergrupper. God dialog med de tre repræsentanter fra ministeriet. De gav også udtryk for at det gav mening at deltage. 4. Orientering om program for medlemsmødet fredag 10. januar 2014 (Pia) ”Sammenhængskraft gennem ledelse – hvordan kan vi som ledelse understøtte sammenhængskraft på børne- og ungeområdet”. Referat: