Region Syd: referat af generalforsamling 10. marts

Kommentar: Endelig bliver der talt om sammenhæng i ungdomsuddannelserne

Idag kom anbefalingerne fra Ekspertgruppen for bedre veje til ungdomsuddannelser. Børne- og Kulturchefforeningen har fulgt arbejdet og dagens offentliggørelse af ekspertsgruppens anbefaling. BKF kan langt hen ad vejen støtte op omkring anbefalingerne. Børne- og Kulturchefforeningen håber, at der med offentliggørelsen af Ekspertgruppens rapport om bedre veje til ungdomsuddannelse endelig kommer politisk vilje til at se på helheden i ungdomsuddannelserne. Især når det gælder tilbud til de unge, som har de største udfordringer i forhold til uddannelsesvalg og fuldførelse af uddannelsen. Rapporten har en række positive anbefalinger, som vi, som kommunale chefer, kan bakke op om. Samarbejde mellem folkeskole og ungdomsuddannelser Først og fremmest er Børne- og Kulturchefforeningen enige i, at

Region Hovedstaden referat bestyrelsesmøde 20. januar

BKF Nyt Januar – Februar

Region Hovedstaden: Dagsorden for bestyrelsesmøde 20. januar

Nyt udspil fra KL om udvikling af Dagtilbud

KL er kommet med deres udspil ”Godt på vej – dagtilbuddets betydning”, som er deres bud på, hvordan vi i kommunerne fortsat skal løfte og udvikle kvaliteten af vores dagtilbud. BKF har været i dialog med KL op til offentliggørelsen af deres udspil, og alt i alt er der rigtig mange gode elementer i udspillet. Det danner et godt afsæt for en kommende debat om dagtilbud i Danmark. Det bliver spændende at se regeringens udspil senere på året. Flere positive takter i udspillet I BKF er vi især glade for, at det tydeligt fremhæves, hvor vigtigt det er, at småbørnsområdet prioriteres ude i kommunerne. Ligesom fokus på sammenhængende læringsforløb er

Region Syd: Referat af bestyrelsesmøde 16. december

Region Hovedstaden: Referat af bestyrelsesmøde 11. november

BKF Nyt december

Velkomstbreve til nye ministre

Børne- og Kulturchefforeningen vil gerne byde de nye ministre velkommen og traditionen  tro har vi sendt dem et velkomstbrev, hvor vi inviterer til at forsætte det gode samarbejde og beskrevet de temaer, som optager BKF lige nu.  Med den nye regerings sammensætning kan vi også se, at vi skal fokuserer på lidt flere ministerier end vi er vant til. Foruden Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Børne- og socialministeriet, skal vi også have øje for aktiviteterne i det nye Ministerie for offentlig innovation, da der her vil være en dagsorden omkring styring og ledelse af de kommunale opgaver, som vil have vores interesse. Men også Ellen Trane Nørby som ny sundhedsminister skal vi