Regionale afdelinger

Børne- og Kulturchefforeningen har fem regionale underforeninger.

Hver af de regionale foreninger har deres egne lokale netværk, som er åbne for alle medlemmer i regionen inden for de pågældende faggrupper.

Tag kontakt til den enkelte  regionsformand for at høre mere om aktiviteter i din lokale region.

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden

 


 

 

 

 

 

Hovedbestyrelsestyrelsesmøder
15.12.2016: Referat af bestyrelsensmøde Kommende møder:
13. januar: Bestyrelsesmøde
27. januar: Fælles netværksmøder
24. februar: Bestyrelsesmøde
24. marts: Bestyrelsesmøde
21. april: Bestyrelsesmøde
18. maj: Bestyrelsesmøde
19.maj: Fællesmøde m. regioner og netværk
23. juni: Bestyrelsesmøde
11. august: Bestyrelsesmøde
22. september: Fællesmøde lands- og regionsbestyrelse
6. oktober: bestyrelsesmøde
15. november: Fællesmøde m. regioner og netværk