Region Sjælland

Velkommen til Region Sjælland din lokale afdelingen af Børne- og Kulturchefforeningen. Her på siderne kan du følge med i, hvad der sker lokalt, hvornår holder hvilke netværk møder etc.

 Bestyrelsen
 Gitte Løvgren, Odsherred Formand  gil@odsherred.dk
 Berit Vilsbøll, Slagelse  bevil@slagelse.dk
Benny Agergaard, Faxe  beag@faxekommune.dk
 Ane Stallknecht, kalundborg  ane.stallknecht@kalundborg.dk
 Kim Dawartz, Næstved  Kidaw@naestved.dk
 Jens Zachariassen, Holbæk  jezac@holb.dk
 Søren Thorborg, Køge soeren.thorborg@koege.dk

 

Hovedbestyrelsestyrelsesmøder
15.12.2016: Referat af bestyrelsensmøde Kommende møder:
13. januar: Bestyrelsesmøde
27. januar: Fælles netværksmøder
24. februar: Bestyrelsesmøde
24. marts: Bestyrelsesmøde
21. april: Bestyrelsesmøde
18. maj: Bestyrelsesmøde
19.maj: Fællesmøde m. regioner og netværk
23. juni: Bestyrelsesmøde
11. august: Bestyrelsesmøde
22. september: Fællesmøde lands- og regionsbestyrelse
6. oktober: bestyrelsesmøde
15. november: Fællesmøde m. regioner og netværk