Udgivelser

Børne- og Kulturchefforeningen er en aktiv forening, som løbende forholder sig til debatter, temaer og de politiske dagsordener inden  for vores fagområde.

Det afføder en række forskellige materialer, høringssvar, debatindlæg etc. som du kan finde her på siderne.

Tema-publikationer
Ved tidligere årsmøder har foreningen i forbindelse med temaet for årsmødet udgivet en temapublikation, som er gået i dybden med dilemmaer og udfordringer ved en et bestemt tema.
Holdningsnotater
De landsdækkende netværk udarbejder en række holdningsnotater inden  for hver deres fagområde. Notaterne er bruges som baggrundsmateriale i foreningens arbejde og notaterne er et dynamisk dokument, som løbende bliver revideret.

 

Hovedbestyrelsestyrelsesmøder
15.12.2016: Referat af bestyrelsensmøde Kommende møder:
13. januar: Bestyrelsesmøde
27. januar: Fælles netværksmøder
24. februar: Bestyrelsesmøde
24. marts: Bestyrelsesmøde
21. april: Bestyrelsesmøde
18. maj: Bestyrelsesmøde
19.maj: Fællesmøde m. regioner og netværk
23. juni: Bestyrelsesmøde
11. august: Bestyrelsesmøde
22. september: Fællesmøde lands- og regionsbestyrelse
6. oktober: bestyrelsesmøde
15. november: Fællesmøde m. regioner og netværk