Om Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen er en faglig og kollegial forening for kommunale chefer inden for kultur- og fritid, dagtilbud, grundskole, uddannelse samt børne- og familieområdet.

Foreningen er med til at sætte dagsordenen og indgår i et bredt samarbejde med ministerier, styrelser, KL og interesseorganisationer. Vi er repræsenteret i en række rådgivende udvalg ligesom foreningens medlemmer ofte personligt udpeges til forskellige hverv på børne- og kulturområdet.

Seneste Nyt

Indmeldelse

Medlem – hvordan? Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der er ansat i en kommunal forvaltning med ledelsesansvar inden for foreningens fagområder.
Du kan læse mere om kriterierne for medlemskab samt ansøge om medlemskab her