Velkommen til årsmøde 2023 

Vilde problemer for den offentlige ledelse: Ledelse i og af fremtidens velfærdssamfund

Velkommen til årsmødet 30. november – 1. december 2023 på Hotel Nyborg Strand

Børne- og Kulturchefforeningen er optaget af de vilde problemer, vi som offentlige ledere står overfor. Vi har alle en opgave med at føre skibe i de rørte vande som er nutidens og fremtidens velfærdssamfund – og både nutiden og fremtiden er fyldt med de vilde problemer. De er skabt af blandt andet den demografiske udvikling, rekrutteringsudfordringer til en række professioner og uddannelser, et stigende forventningspres fra borgerne, ændrede familiemønstre, bosætningsmønstre, den stigende mistrivsel blandt børn og unge.

Vilde problemer er problemer, der aldrig fuldstændig bliver løst. Som forandrer sig, når vi prøver at løse dem. Som er svære at kategorisere, og hvor årsag og virkning ofte er uklar. Det er problemer, som ofte kræver helhedstænkning i opgaveløsningen, og som kalder på dybere forandringer. Vores ambition med årsmødet 2023 er at flytte os fra analysen og diagnosticeringen af de vilde problemer til sammen at se på konkrete, nye løsninger, samt på den forandring af lederrollen, som det må give anledning til i de danske kommuners cheflag. Store dele af årsmødet er planlagt sammen med tænketanken Mandag Morgen, og vi har delt det faglige indhold ind i 4 moduler, der hver for sig behandler de vilde problemer, vi står overfor, som offentlige ledere:

Ledelse i fremtidens velfærdssamfund: Her ser vi på topledelsens rolle i forhold til de vilde.
Frisættelse af kommunerne: Vi vil se på, hvad regeringens målsætning om øget frisættelse af kommunerne betyder for Børne- og Kulturchefforeningens område.
Børns og unges digitale liv: I dette modul ser vi på unges trivsel og mistrivsel i forbindelse med deres digitale liv, og vi får bl.a. præsentereret udvalgte resultater fra analysen ’Børnenes digitale liv’.
Kultur-, fællesskab- og demokratiudvikling: Vi vil se på, hvad det kan betyde for Børne- og Kulturchefforeningens områder, når vi er på vej ind i et mere polariseret samfund med øget ulighed.

Inden årsmødet har vi via e-mail invitereret alle medlemmer til at gennemføre en lille undersøgelse indenfor tematikkerne rundt om de vilde problemer. Undersøgelsen laver vi i september, og alle er velkomne til at svare. Også dem, der ikke kan deltage på selve årsmødet. Vi glæder os til at se på svarene sammen med jer og Tænketanken Mandag Morgen på årsmødets første dag.

TILMELD DIG ÅRSMØDET HER

Vel mødt på årsmødet 2023!

Rasmus Byskov-Nielsen
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen
Vicekommunaldirektør i Ikast-Brande Kommune

TORSDAG 30. NOVEMBER 
Kl. 9.00-10.00 Ankomst, indtjekning og morgenkaffe
Kl. 10.00-10.10 Velkomst ved Rasmus Byskov-Nielsen, formand
Kl. 10.10-11.30

Ledelse af fremtidens velfærdssamfund:

De vilde problemer og kravene til de kommunale chefer, der skal håndtere dem.
Indlæg ved Lisbeth Knudsen, Strategidirektør ved Altinget og Mandag Morgen

Paneldebat: Hvordan håndteres ledelsesopgaven med de vilde problemer?
Bjarne Corydon, CEO og ansvarshavende redaktør Børsen
Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune og formand for kommunaldirektørforeningen
Hanne Dollerup, direktør for Børn og Unge i Odense Kommune

Kl. 11.30-12.15

Frisættelse af kommunerne:

Borddrøftelse: Hvad kræver det ledelsesmæssigt, hvis frisættelsen skal blive en succes?

Kl. 12.15-13.30 Frokost
Kl. 13.30-14.30

Frisættelse af kommunerne:

Konkrete cases fra et par kommuner og perspektivering: Hvordan skal vi drive ledelse af frisatte medarbejdere?
Paneldebat
Claus Hjortdal, Formand for skolelederforeningen
Rasmus Edelberg, Formand for Skole og Forældre
Peter Bendix Pedersen, Formand for friskoleforeningen
Signe Færch, Formand for Socialrådgiverforeningen
Ulf Hjelmar, professor, VIVE

Kl. 14.30-14.40 Pause
Kl. 14.40-16.00

Børns og unges digitale liv:

Udvalgte resultater fra analysen ’Børnenes digitale liv’ og borddialog om rammerne for undervisning og fritidsliv i en verden af TikTok, ChatGPT og Chromebook.
Paneldebat: Unge som digitalt indfødte superbrugere eller som digitalt udsatte?
Kathrine Elmose Jørgensen, Ekspert i Digital Dannelse tilknyttet Børns Vilkår
Anni Marquard, Direktør og stifter ved Center for digital pædagogik
Mette Høxbroe, Bibliotekschef Vejle
Asger Kjær Sørensen, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Kl. 16.00-16.05 Afrunding ved Rasmus Byskov-Nielsen, formand
Kl. 16.05-16.15 Pause
Kl. 16.15-17.15 Generalforsamling. Se indkaldelsen her
Kl. 17.30-18.30 Mød din region
Kl. 19.30 Festmiddag
Fredag 1. december 2023
Kl. 8.45-9.00

Kultur-, fællesskab- og demokratiudvikling:

Morgensang og indledning til dagen om Børne- og Kulturchefforeningen-området som kultur-, fællesskab og demokratiudvikler i et mere polariseret samfund med øget ulighed
ved Rasmus Byskov-Nielsen, formand

Kl. 9.00-10.00 Oplæg og samtale
Mattias Tesfaye, børne- og undervisningsminister og en panelsamtale med Laura Poulsen, formand for Danske Skoleelever og medlemmer af Børne- og Kulturchefforeningen.
Moderator Lisbeth Knudsen, Mandag Morgen
Kl. 10.00-10.55 Kan vi gentænke velfærdssamfundet?  
Hvordan kan man lede og understøtte fra kommunalt regi, så civilsamfundet er stærkt, engageret, fuld af aktivitet og positivt dannende?
ved Nadja Pass, rektor på Samtidens Akademi
Kl. 10.55-11.10 Pause
Kl. 11.10-12.10 At samarbejde med kommunerne fra et civilsamfunds- og foreningsperspektiv
ved Esben Danielsen, direktør for Kulturens Analyseinstitut
Kl. 12.10-12.15 Afrunding og tak for i år ved Rasmus Byskov-Nielsen, formand
Kl. 12.15 Frokost to go

 

TID OG STED 
30. november – 1. december 2023 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

TILMELDING
TILMELD DIG ÅRSMØDET HER senest 27. oktober 2023

PRIS FOR DELTAGELSE
3995 kr. ekskl. overnatning og inkl. forplejning.

BOOKING AF OVERNATNING
Booking af værelse i forbindelse med årsmødet skal ske via dette link, da bookingen og afregningen af overnatningerne varetages af Hotel Nyborg Strand.