Årsmøde 2014

Tak for et rigtig godt årsmøde. Vi er glade for at så mange valgte at deltage. Vi håber I er blevet klogere på  Ledelse på Sikker Grund og i Ukendte Landskaber. Vi glæder os til at byde velkommen til et jubilæumsårmøde d. 12.-13. november 2015. Her skal vi fejre foreningens 50 års jubilæum.

Program

Læs det fulde program her

Oplæg

Thomas Nordahl: At arbejde evidensbaseret

Justine Grønbæk Pors: Forvaltningens nye rolle

Martin Gylling:  Ledelse af skabende processer – en bevægelse på usikker grund

Morten Hyllegaard: Ny velfærd, ny ledelse

Workshop

FUTU har som opsamling på arbejdet i de seks workshops lavet  “10 guidelines for ledelse“.

Andre dokumenter

Deltagerliste 2014

Beskrivelse af de seks workshops

BKF årsberetning 2014

Tilmelding

Tilmeldingen er lukket. Der er nu udsendt opkrævning for deltagelse samt information om hotelindkvartering. Kontakt evt. sekretær Anne Sofie Rasmussen på mail annr@balk.dk eller telf. 4175 0660. Husk at tilmeldingen er bindende.

Tema – Ledelse på Sikker Grund og i Ukendte Landskaber

Årets tema dækker over en række udfordringer, som vi alle sidder med i vores daglige arbejde som kommunale chefer på tværs af fagområder. Temaet belyses via to paradokser, som udfordrer vores os ledelsesmæssigt: – Hvordan balancerer vi, når vi skal sikre praksis efter evidens- og forskningsbaseret viden, og samtidig skal finde nye innovative veje til fremtidens velfærd? – Hvordan agerer vi, når ministre og ministerier har en legitim interesse i via lovgivning at forandre praksis, så der etableres systemer for dataindsamling, sammensættes kontrol-/implementeringsgruppe og ansættes konsulenter til rådgivning på institutionsniveau? Der lægges op til en drøftelse af, hvordan kommunalpolitikken kommer til udtryk i den virkelighed, og hvilket ledelsesmæssigt rum vi har i ledelses- og styringskæden.

Om programmet

Som sidste år har vi valgt at lave årsmødet aktivt og involverende for alle deltagere. Derfor arbejder vi videre i workshops med de 14 pejlemærker for en læringsreform, som blev udarbejdet på årsmødet 2013. Vi kan i år byde på besøg af tre minister: Marianne Jelved, Manu Sareen og Christine Antorini. Derudover belyser vi temaet via en række oplægsholdere fra ind og udland, og sætter temaet til debat blandt indbudte debattører og årsmødets deltagere.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål omkring årsmødet, er du velkommen til at kontakte sekretariatet via mail bkf@bkchefer.dk eller telefon 4175 0660