Årsmøde 2016

Børne- og Kulturchefforeningen inviterer til årsmøde d. 17. og 18. november. I år med blikket rettet mod vores nordiske naboer.

Der har i de senest år været fokus på udviklingstendenser og resultater i England, Canada og USA, når vi har søgt inspiration til udvikling.

Men hvorfor ikke prøve at løfte hovedet en anelse og se til vores nordiske naboer, som alt andet lige har en samfundsstruktur og en hverdag, som er meget lig vores egen?

Har vi, ved at se så meget mod de angelsaksiske lande, overset potentialer hos vores tættere og mere sammenlignelige naboer i Norden? Det spørgsmål har vi sat som tema for årsmødet 2016.

Forvent derfor at du i år, vil komme hjem med viden, som er forskningsmæssigt funderet i en sammenlignelig virkelighed fra vores nordiske naboer.

Program
Programmet for årsmødet byder på oplægsholdere fra Danmark, Sverige og Norge. Vi har som altid søgt både at gå på tværs og gå i dybden med vores oplæg. De er videnskabelige funderet, men forholder sig til vores daglige praksis og de udfordringer, vi hver især kan have i vores organisationer.

Find programmet for årsmøde 2016

Find BKFs årsberetning 2016

 

Årsmøde dokumenter

Oplæg

Bengt Persson: Har svenskerne knækket inklusionskoden?

Jan Merok Paulsen: Den kommunale leder som den succesfulde institutionsejer Del 1, Del 2, Del 3

Kirsten Elisa Petersen: Den tidlige indsats – men hvordan?

Beth Juncker: Kulturen i børnelivet – mere end den åbne skole

Kontakt

Foreningens sekretær
Anne Sofie Rasmussen
T: 4175 0660
M: bkf@bkchefer.dk