Årsmøde 2021

Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2021 blev afholdt den 11.-12. november på Hotel Nyborg strand.

Se program fra årsmødet.

Oplæg fra årsmødet:

Oplæg ved Lotte Bøgh Andersen og Noemi Katznelson om Børn og unges motivation og ledelse

Fra workshops om børn og unges motivation og ledelse følger her opsamling.

Oplægget om Livsduelighedens pædagogik – idealer, skuffelser og veje frem ved
Claus Holm
Klaus Majgaard

Film med børn og unge – om motivation, kreativitet, inklusion, mestring og livsduelighed:

Motivation

Kreativitet

Inklusion

Mestring og livsduelighed

Filmene er produceret i samarbejde med Lommefilm / Kasper B. Olesen, oktober 2021

Tegnefilm om BKF’s deltagelsesoplæg:

Deltagelse i fællesskaber – for alle børn og unge” – anbefalinger til forskning, lovgiver og kommuner.

Datoer for årsmøde de kommende år:
Årsmøde 2022: Afholdes i uge 46 d. 17. – 18. november på Hotel Nyborg Strand
Årsmøde 2023: Afholdes i uge 45 d. 9. – 10. november på Hotel Nyborg Strand
Årsmøde 2024: Afholdes i uge 46 d. 14. – 15. november på Hotel Nyborg Strand