Landsdækkende netværk
Foreningen er organiseret i 5 landsdækkende netværk med hvert sit arbejdsområde – et Børne- og Familienetværk, Skolenetværk , Dagtilbudsnetværk, Kultur- og Fritidsnetværk og Ungenetværket.

Foreningens faglige arbejde varetages i stor udstrækning af de fem landsdækkende, som hver er forankret i landsbestyrelsen via netværkets formand.

Hovedopgaven er at have et skrivestærkt og handlekraftigt netværk, der kan aktiveres med kort varsel, når der kommer nye lovforslag, forslag til nye vejledninger og bekendtgørelser og/eller behov for at markere synspunkter i medierne. Endvidere sidder netværkets medlemmer med i en række arbejdsgrupper, styregrupper, følgegrupper etc.

Medlemmerne til de landsdækkende netværk indstilles af regionsbestyrelserne og udpeges for et år ad gange.

Netværk i regionsforeningerne
De enkelte regioner har også netværk for medlemmerne. her kan alle deltage inden for deres fagområde. Se under de enkelte regioner, hvem du skal kontakte, for at deltage i de regionale netværk.

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie