Medlemmer af Kultur- og Fritidsnetværket 2019

Steen Lindgaard, formand Viborg [email protected]
Lotte Worup Brønderslev [email protected]
John Bøgelund Frederiksen Silkeborg [email protected]
Sofie Plenge Vejle sofpl
Kim Dawartz Næstved [email protected]
Jens Overgaard Ballerup [email protected]
Anders Christensen Høje Taastrup [email protected]

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie