Skolenetværket

Foreningens arbejde med skoleområdet varetages i stor udstrækning af vores landsdækkende skolenetværk, som er forankret i landsbestyrelsen via netværkets formand.

Netværket er repræsenterer foreningen i diverse styregrupper, arbejdsgrupper etc. på folkeskoleområdet.

Medlemmer af Skolenetværket 2019 

Gorm Bagger Andersen, formand Frederiksberg goan01@frederiksberg.dk
Carsten Otte Brønderslev carsten.otte@99454545.dk
Per Viggo Larsen Syddjurs pvla@syddjurs.dk
Charlotte Houlberg Middelfart charlotte.houlberg@middelfart.dk
Dennis Danielsen Vallensbæk dd@vallensbaek.dk
Rikke Reiter Helsingør rre57@helsingor.dk
Mikala Jørgensen København mijoer@buf.kk.dk
Søren Thorborg Køge sth@koege.dk