Skolenetværket

Foreningens arbejde med skoleområdet varetages i stor udstrækning af vores landsdækkende skolenetværk, som er forankret i landsbestyrelsen via netværkets formand.

Netværket er repræsenterer foreningen i diverse styregrupper, arbejdsgrupper etc. på folkeskoleområdet.

Medlemmer af Skolenetværket 2013 

Formand og medlem af landsbestyrelsen
Gorm Bagger Andersen
Frederiksberg goan01@frederiksberg.dk
Camilla Ottsen København camiot@buf.kk.dk
Ulla Visbech Esbjerg uvi@esbjergkommune.dk
Charlotte Houlberg Solrød coh@solrod.dk
Per Viggo Larsen Syddjurs pvla@syddjurs.dk
Rikke Reiter Helsingør rre57@helsingor.dk
Vibeke Post Madsen Frederikshavn vimd@frederikshavn.dk