Foreningens arbejde med skoleområdet varetages i stor udstrækning af vores landsdækkende skolenetværk, som er forankret i landsbestyrelsen via netværkets formand.

Netværket er repræsenterer foreningen i diverse styregrupper, arbejdsgrupper etc. på folkeskoleområdet.

Medlemmer af Skolenetværket 2019 

Gorm Bagger Andersen, formand Frederiksberg [email protected]
Carsten Otte Brønderslev [email protected]
Per Viggo Larsen Syddjurs [email protected]
Charlotte Houlberg Middelfart [email protected]
Dennis Danielsen Vallensbæk [email protected]
Rikke Reiter Helsingør [email protected]
Mikala Jørgensen København [email protected]
Søren Thorborg Køge [email protected]

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie