Foreningens aktiviteter har det forgange år været præget af to store temaer.

Årets ene tema er, at vi fået en ny regering, som har igangsat et større arbejde med nye reformer på dagtilbudsområdet, børne- og familieområdet og folkeskoleområdet. Vi kan positivt konstatere, at foreningen har været inddraget og er blevet lyttet til i arbejdet med reformerne, hvilket du kan læse mere om under de enkelte områders afsnit.

Hent her Årsberetning 2012

Læs også Bilag til dagsorden for generalforsamlingen 2012