Find oplæg fra årsmøde 2013


Her kan du finde oplæggene fra årsmødet

Efter ønske fra Anders Raastrup kristensen er oplægget ikke lagt her, men er sendt direkte ud til deltagerne. Har du deltaget på årsmødet, men ikke modtaget det, kan det rekvireres via sekretariatet på bkf@bkchefer.dk

En læringsreform i konkurrencestaten
Ved Ove Kaj Pedersen

Ledelse af transformationer – folkeskolen i centrum for en læringsreform
ved Klaus Majgaard

Opsamling fra Workshop
Ved FUTU og Eik Møller

Opsamling fra Workshop Kommuniké med 14 pejlemærker
Ved Klaus Majgaard