Den koordinerede ungeindsats


Oplæg på konference om fremtidens ungeindsats den 21. marts 2011 i Silkeborg, arrangeret ad Den nationale Ungeenhed og Silkeborg Kommune, v. Klaus Majgaard.

Den koordinerede ungeindsats