Oplæg på KL´s Kultur og Fritidskonference afholdt den 10.-11. maj 2011 i Kolding v/formand Flemming Olsen.

Den unge projektgeneration