Fakta og information fra KL om det specialiserede børneområde


Der er i øjeblikket mediemæssig fokus på kommunernes håndtering af børn med særlige behov.
Der har blandt andet været to ret kritiske indslag i ’21-Søndag’, hvor kommunerne kommer til at stå i et dårligt lys.  Der er brug for at få nuanceret billedet af, hvordan kommunerne håndterer omstillingsprocessen på området til gavn for børnene/de unge.
Derfor har KL udarbejdet en artikel med formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg, Jane Findahl. Artiklen er sendt til en række landsdækkende og regionale medier.
Endelig har KL til bl.a. børne- og kultuchefforeningens medlemmer udarbejdet  et notat om anbringelser.
Vi er meget velkomne til at anvende materialerne i vores fælles bestræbelser på at skabe ’en anden fortælling’ om kommunernes indsats på området. Vi har simpelthen brug for at få skabt en mediemæssig modpol til de meget ensidige udlægninger af kommunernes indsats.