Klaus Majgaard

Artikel  af Klaus Majgaard, Kommunaldirektør i Furesø Kommune, bragt i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 3/2011, TEMA: “Inklusions- og eksklusionsprocesser i sociale sammenhænge”.

Introduktion: Skal der gøres op med segregeringen i institutioner og skoler, stiller det også krav til ledelsen på strategisk niveau. Denne artikel tegner konturerne af en strategisk pædagogisk ledelse, som udspiller sig i en dialog mellem politi- kere, forvaltning, institutioner og forældre. Dialogen sætter pejlemærker for udviklingen af læringsmiljøer, og den omfatter så forskelligartede temaer som etik, forståelse af samfundsmæssige eksklusionsmekanismer, pædago- giske grundopfattelser, mål og økonomimodeller, diagnosesystemer og orga- niseringen af PPR og andre specialfunktioner.

Klaus Majgaard Inklusionens arkitekter