Læs mere her. Download nu. Portal Integrationsviden Citater

Læs mere her. Download nu. Portal Integrationsviden Viden

Læs mere her. Download nu. Portal Integrationsviden Vinkler

Læs mere her. Download nu. Portal Integrationsviden Nyhed

 

Den 22. juni lancerede Integrationsministeriet en ny portal, som hedder integrationsviden › viden der virker.

På portalen kan I for eksempel finde gode erfaringer med at implementere en integrationspolitik i kommunerne, ligesom I kan finde gode erfaringer og viden på integrationsområdet, som kan formidles videre til de kommunale praktikere, der arbejder med integrationsudfordringer. Beslutningstagerne kan desuden medvirke til at, de kommunale integrationsmedarbejdere deler deres viden og erfaringer fra tidligere og igangværende projekter på portalen.

Vi har vedhæftet et presseberedskab, som indeholder følgende:

 

Integrationsvidenviden der virker

  • Pressemeddelelse
  • Artikel, som bringes i Integrationsministeriets magasin ”Ny i danmark”
  • Liste over mulige vinkler, som vi anser for relevante for www.bkchefer.dk; herunder eksempler på værktøjer og erfaringer fra portalen.
  • Citater fra brugere af portalen, medlemmer af styregruppen for portalen og formidlingskonsulent fra Integrationsministeriet samt kontaktoplysninger på de citerede personer.

I er desuden velkomne til at kontakte undertegnede, hvis I har nogle spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Konsulent

Joakim Sandal-Jeppesen
Integrationsafdelingen
Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse
Holbergsgade 6
1057 København K
Tlf.: 33922874
Mail: jsj@inm.dk.
www.nyidanmark.dk/integrationsviden