Formand for Børne- og Kultuchefforeningen Flemming Olsen byder i samarbejde med formand for foreningens skolenetværk Eik Møller, det nye skoleår velkommen med en kronik og invitation til et fælles partnerskab om vores folkeskole.

Kronik ved skolestart 2011