Velkommen til de nye ministre

Børne- og Kulturchefforeningen hilser velkommen til den nye regeringen og de nye ministre for vores områder. Vi har sendt velkomstbreve til fire nye ministre, hvor vi byder dem velkommen og kort introducerer, hvad vi i BKF er optaget af i forhold til deres...

Region Midt: referat bestyrelsesmøde 7 juni

Bestyrelsesmøde fredag, den 7. juni 2019, kl. 12.45 Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding  Tilstede: Charlotte Houlberg, Charlotte Veilskov, Inge Skov Madsen, Kirsten Blæhr, Thomas Reintoft og Chriss Mailandt-Poulsen Afbud:     Ejner Jensen, Claus Svold og Ulla Visbech...

Nyhedsbrev Maj 2019

Kære BKF medlemmer I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om: Fællesmøde om børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber BKF på folkemøde, herunder en invitation Dialogforum med Ankestyrelsen Undersøgelse af normering Regionale kulturaftaler Nyt om 10. klasse og FGU fra...