BKF Nyt november 2016
Tak for et godt årsmøde
Foreningen har fået ny bestyrelse og ny formand
Ny regering – nye ministre

Tak for et godt årsmøde

Hvad fik I med hjem fra årsmødet? I bestyrelsen fik vi mange gode oplevelser og inspiration med hjem, både fra oplægsholderne og fra mødet med kolleger fra hele landet.

Endnu en gang viser årsmødet, at det er et godt rum til refleksion over egen hverdag, både gennem oplæg men også via mødet med kolleger fra hele landet.

Vi kan konstatere, at vi fortsat skal mixe de gode oplæg med tid til at man kan få talt hinanden på tværs af kommuner.

Vi fik også mange gode input via refleksionsarkene I udfyldte efter oplæggene. Vi arbejder lige nu med at få samlet op dem og I kan forvente at vi efter jul kan præsentere en samlet opsamling fra årsmødet.

Vi håber, vi ses til årsmøde 2017, som afholdes d. 16.-17. November.

top

Foreningen har fået ny bestyrelse og ny formand

På Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling torsdag d. 17. november 2016 blev Jan Henriksen direktør i Middelfart Kommune valgt til ny formand for BKF.

Jan Henriksen har siddet i bestyrelsen siden marts 2015, hvor han blev formand for foreningens landsdækkende Skolenetværk. Siden generalforsamlingen i november 2015 har Jan været næstformand for BKF.

Da der forud for formandsvalget på generalforsamlingen var blevet vedtaget de forslåede ændringer til vedtægter, blev Jan Henriksen valgt til formand for tå år.

På generalforsamlingen var der også valgt til bestyrelsen. Her var der genvalg Ellen Drost, Odense Kommune, Kim Dawartz, Næstved Kommune og Ane Stallknecht, Kalundborg Kommune.

Merete Villsen, Ikast-Brande Kommune og Pernille Halberg Salamon, Hørsholm Kommune blev valgt til bestyrelsen for to år.

Lars Sloth, Thisted Kommune blev valgt til bestyrelsen for et år, som afløser for Heidi Becker-Rasmussen som valgte at træde ud af bestyrelsen efter et år.

Læs referatet fra generalforsamlingen her og find de nye vedtægter her


Ny konstituering
Bestyrelsen har på det konstituerende møde fredag d. 18. november lavet følgende konstituering:

Jan Henriksen, Formand
Ellen Drost, Næstformand og kasserer
Pernille Halberg Salamon, Næstformand
Gorm Bagger Andersen, formand for Skolenetværket
Ane Stallknecht, Formand for Børn og Familienetværket
Lars Sloth, Formand for Ungenetværket
Merete Villsen, Formand for Dagtilbudsnetværket
Kim Dawartz, Formand for Kultur- og Fritidsnetværket

top

Ny regering – nye ministre

Knap havde vi sagt tak for oplægget til kulturministeren og ministeren for børn, Undervisning og ligestilling på årsmødet, før end vi må sige goddag til tre nye ministre for vores fagområder.

BKF var hurtigt ude med et budskab til den nye regeringen om at huske sammenhængen på hele børne- og ungeområdet, idet vi kan konstatere, at dagtilbud endnu gang holder ministerielt flyttedag ved etableringen af en ny regering.

Som altid er vi klar på at samarbejde og finde løsninger inden for de politiske rammer og visioner, der bliver stillet i sigte i regeringsgrundlaget. Vi har fokus på børn og unge og på borgerne, som gør brug af de kommunale kultur- og fritidstilbud.

Vi vil gennem samarbejde med ministeriet sikre, at de har øje for de kommunale udfordringer, der kan være ved de politiske valg de træffer. Og frem for alt skal vi sikre, at den faglige og ledelsesmæssige kvalitet kan opnås.

Derfor vil vi også sende invitationer til alle tre ministre, så vi kan mødes og drøfte udviklingen og udfordringer på vores fagområder.

Vi tror på, at trods ministerskifte så fortsætter det positive samarbejde med ministrene og ministerierne.

top