Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling

Foreningen holdt generalforsamling torsdag d. 15/11 – 2012 kl. 15.45 – 17.15 på Hotel H.C. Andersen Odense i forbindelse med årsmødet. Der blev på generalforsamlingen valgt 4 medlemmer til bestyrelsen, hvor af de to var nye medlemmer. Der blev endvidere...

Dagsorden til generalforsamling 2012

Dagsorden for Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamlingen d. 15/11 – 2012 kl. 15.45 – 17.15 på Hotel H. C. Andersen, Odense Bilag til dagsordenen 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetæller 3. Formandens mundtlige beretning 4. Regnskab Der aflægges...