Referat af generalforsamling

Foreningen holdt generalforsamling torsdag d. 15/11 – 2012 kl. 15.45 – 17.15 på Hotel H.C. Andersen Odense i forbindelse med årsmødet. Der blev på generalforsamlingen valgt 4 medlemmer til bestyrelsen, hvor af de to var nye medlemmer. Der blev endvidere...

Dagsorden til generalforsamling 2012

Dagsorden for Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamlingen d. 15/11 – 2012 kl. 15.45 – 17.15 på Hotel H. C. Andersen, Odense Bilag til dagsordenen 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetæller 3. Formandens mundtlige beretning 4. Regnskab Der aflægges...

Årsberetning 2012

Foreningens aktiviteter har det forgange år været præget af to store temaer. Årets ene tema er, at vi fået en ny regering, som har igangsat et større arbejde med nye reformer på dagtilbudsområdet, børne- og familieområdet og folkeskoleområdet. Vi kan positivt...