Find oplæg fra årsmøde 2013

Her kan du finde oplæggene fra årsmødet Efter ønske fra Anders Raastrup kristensen er oplægget ikke lagt her, men er sendt direkte ud til deltagerne. Har du deltaget på årsmødet, men ikke modtaget det, kan det rekvireres via sekretariatet på bkf@bkchefer.dk En...

Eik Møller ny formand for BKF

På Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling d. 14. november, blev Eik Møller valgt som ny formand for foreningen. Tldigere formand Flemming Olsen valgte ikke at genopstille efter hans valgperiode ophørte. Foreningens nye formand Eik Møller er direktør i...

Mundtlig beretning 2013

Børne- og Kulturchefforeningens mundtlige beretning på den ordinære generalforsamling den 14. november 2013.  Download den mundtlige beretning i PDF Ledelse i en reformtid.   Vi er ledere i en tid præget af meget store forandringer. Samfundsmæssigt, økonomisk og...