BKF Nyt maj

Læs i denne udgave om: Udskiftning i landsbestyrelsen Årsmøde 2016 Kvalitetsforum for dagtilbud Regeringens ekspertgruppes afrapportering af inklusionseftersynet Årsberetning fra Rådet for Børns Læring Åben skole lokale samarbejder og national videndeling...

BKF Nyt april

Læs i denne udgave om: Tænketank om musikskolerne Status på eReolen – folkebibliotekernes nettjeneste Bedre veje til en Ungdomsuddannelse Møde med LOS – ledere af dagbehandlingstilbud og interne skoler marts 2016 Egmont Fondens Studietur til Oslo omkring...

BKF Nyt Februar

Læs i denne udgave om: Fokuspunkter Børne- og Familienetværket BKF Ungenetværk – der er brug for os En gymnasiereform Skolenetværkets fokus for 2016 Refleksioner over muligheden for en kortere skoledag Skilsmisseproblematikker Værktøj til faglig ledelse og styring på...

BKF Nyt Januar

Læs i denne udgave om: Ledelsesfortælling fra årsmøde 2015 Nyt holdningsnotat fra Dagtilbudsnetværket Kvalitetsforum for Dagtilbud Kvalitetsforum for Folkeskolen Kommende forhandlinger om krav til undervisning af flygtninge Møde med Ankestyrelsen Møde med...

BKF Nyt December

Læs i denne udgave om: Konstituering af bestyrelsen og de landsdækkende netværk Styrkelse af sammenhængskraften i foreningen OECD International ECEC Staff Survey i dagtilbud Fyrtårnsprojektet: Videndelig til brug for nordiske praktikere i grundskolen og dagtilbud...

BKF Nyt Oktober

Læs i denne udgave om: Vi ses til årsmødet 12. – 13. november Skole: Brugerportalsinitiativet Møde Ankestyrelsen KL: Dialogmøde om dagtilbud Undersøgelse af kommunernes planer for indsats i forhold til ungdomskriminalitet SL udsendelse – DLFs lokale initiativer...