Referat: landsbetyrelsesmøde 6. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. marts – kl. 10.00 – 14.00, i KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S Afbud: Ellen Drost 1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 2. Godkendelse af referatet fra d. 6. februar, Godkendt 3. Orientering fra formanden – Orienterede om...

Referat: landsbestyrelsesmøde 9. januar 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2015 – kl. 10.00 – 14.00, i KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S Afbud: Ellen Drost, Christian L. Hansen 1. Godkendelse af dagsorden, Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra d. 11. december 2014 Referat godkendt....