Høring i forbindelse med undersøgelse af behovet for en egentlig SSP-lov

Indledningsvist vil Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takke for muligheden for at blive inddraget i processen omkring den indledende undersøgelse af behovet for en egentlig SSP-lov. Det har ikke været muligt for BKF at komme med en bred og tilbundsgående analyse og svar til spørgsmålene. Ministeriets spørgsmål har været drøftet i vores landsdækkende børne- og familienetværk, […]

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Barnets Lov

22. juni 2022 Til Social- og Ældreministeriet Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedrørende udkast til forslag til Barnets Lov Børne– og Kulturchefforeningen (BKF) har ved mail af den 25. maj 2022 fra Social- og Ældreministeriet modtaget udkast til forslag til Barnets Lov med høringsfrist den 24. juni 2022. BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende […]

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)

7. oktober 2022 Til Børne- og Undervisningsministeriet Børne- og Kulturchefforeningens høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart) Børne– og Kulturchefforeningen (BKF) har ved mail af den 3. oktober 2022 fra Børne- og Undervisningsministeriet modtaget udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for […]