Høringssvar vedr. det nationale bibliotekskatalog

Høringssvar vedrørende ”Høring over forslag til ændring af lov om biblioteksvirksomhed”, (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale bibliotekskatalog) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar. BKF har...

Høringssvar familieretssystemet

Børne- og Kulturchefforeninge afgav d. 24. august svar på høring om Lov om Familieretshuset og Lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. Læs foreningens Høringssvar om...