Høringssvar familieretssystemet

Børne- og Kulturchefforeninge afgav d. 24. august svar på høring om Lov om Familieretshuset og Lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. Læs foreningens Høringssvar om...

Høringssvar obligatorisk dagtilbud

Børne- og Kulturchefforeningen afgav d. 6. august svar på høring om Lov om ændring af dagtilbudsloven, Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder Læs her Høringssvar dagtilbud lov om obligatorisk læringstilbud