Høring i forbindelse med lovændring af kommunal indsats for unge under 25 år

 11. september 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet Høringssvar Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 17. august 2023 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love med høringsfrist 14. september 2023. BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger […]

Høring i forbindelse med ændring af STU-bekendtgørelsen august 2023

17. august 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet HØRINGSSVAR Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 29. juni 2023 modtaget udkast til bekendtgørelse om befordring og skabeloner til forløbsplan, ressourcepapir og uddannelsesbevis ved særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) med høringsfrist 18. august 2023. BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger til udkastet til lovforslaget: […]

Høring i forbindelse med ændring af dagtilbudsloven om bedre mulighed for udskudt skoletstart

20.juni 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet HØRINGSSVAR Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 23. maj 2023 modtaget invitation til at komme med høringssvar på lovforslag til ændring af Dagtilbudsloven mht. bedre mulighed for udsat skolestart. Med lovforslaget foreslås det, at der gives bedre mulighed for at udsætte barnets skolestart med ét år ved, at der indføres […]

Høring i forbindelse med ændring af folkeskoleloven og sænkelse af klasseloftet

7. juni 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet HØRINGSSVAR Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 16. maj 2023 modtaget invitation til at komme med høringssvar på forslag om ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. klassetrin). BKF takker for muligheden for at give bidrag med høringssvar og har følgende bemærkninger: Et […]

Høring i forbindelse med ændring til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

24. maj 2023 Til Social-, Ældre- og Boligministeriet HØRINGSSVAR Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 1. maj 2023 modtaget invitation til at komme med høringssvar på ændring til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet. BKF takker for muligheden for at give bidrag til høringssvar og har følgende bemærkninger: Overordnet bemærker BKF, at ændringerne i bekendtgørelsen i hovedtræk […]

Høring i forbindelse med styrkelse af undervisningen for anbragte børn og unge

2. maj 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) HØRINGSSVAR Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 30. marts 2023 modtaget invitation til at komme med høringssvar på udkast til lovforslag vedr. aftale om at styrke undervisningen for anbragte børn og unge. BKF takker for invitationen og muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger: På det […]