Høringssvar Fælles Mål

Høringssvar fra Børne- og Kulturchefforeningen vedr. bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at give høringssvar på bekendtgørelsen om de...

Høringssvar kombineret ungdomsuddannelse

Høringssvar vedrørende forslag om kombineret ungdomsuddannelse Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. BKF er i udgangspunktet positivt stemt for, at der gøres en indsats for at få alle med på uddannelsesvognen, således at 95%...