Høringssvar familieretssystemet

Børne- og Kulturchefforeninge afgav d. 24. august svar på høring om Lov om Familieretshuset og Lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. Læs foreningens Høringssvar om...

Høringssvar obligatorisk dagtilbud

Børne- og Kulturchefforeningen afgav d. 6. august svar på høring om Lov om ændring af dagtilbudsloven, Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder Læs her Høringssvar dagtilbud lov om obligatorisk læringstilbud

Høringssvar mere kvalitet i plejefamilier

Børne- og KUlturchefforeninge af d. 28/6 høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven. Omhandlende kvalitet i plejefamilierne. Læs hele høringssvaret...