BKF Nyhedsbrev september

Kære BKF medlemmer Mens det kolde vejr er sat ind, er også årets budgetforhandlinger i kommunerne gået i gang. Jeg håber, at I alligevel har tid til et nyhedsbrev. I denne måned kan I læse om: Nyt årshjul fra Børne- og Undervisningsministeren God institutionsledelse i...

Indkaldelse til Gneralforsamling 2019

Kære medlem Børne- og Kulturchefforeningens afholder generalforsamling torsdag d. 14. november 2019 kl.15.45 på Nyborg Strand. Foreløbig Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetæller Formandens mundtlige beretning Regnskab Der aflægges regnskab for perioden 1.1 –...

BKF nyhedsbrev august

Kære BKF medlemmer Sommeren er ovre, og en ny politisk sæson er i gang. I det kommunale Danmark venter vi med en vis spænding på forhandlingerne mellem KL og staten om kommunernes økonomi, så vi kan komme i gang med budgetlægningen. Her kommer lidt læsestof til at...

Velkommen til de nye ministre

Børne- og Kulturchefforeningen hilser velkommen til den nye regeringen og de nye ministre for vores områder. Vi har sendt velkomstbreve til fire nye ministre, hvor vi byder dem velkommen og kort introducerer, hvad vi i BKF er optaget af i forhold til deres...