Nyhedsbrev marts

Kære BKF medlemmer Årsmødetema 2019: Ledelse af kvalitet Jeg vil gerne starte nyhedsbrevet med at bede jer sætte et stort kryds i kalenderen. Nemlig den 14. og 15. november, hvor BKF holder årsmøde i Nyborg. I bestyrelsen har vi valgt et tema for årsmødet. Nemlig...

Nyhedsbrev Februar 2019

Kære BKF medlemmer Denne måneds nyhedsbrev kommer lidt tidligt i måneden. Jeg vil nemlig gerne dele de informationer om folkeskolereformjusteringerne, vi i BKF har fået fra Undervisningsministeriet, med jer. Derudover har jeg lovet Danmarks Evalueringsinstitut og...

BKF Nyhedsbrev december 2018

Kære BKF medlemmer Julen nærmer sig, og det gør et nyt år for BKF også. Det er en god anledning til at starte nye traditioner. Så hermed den første. Nemlig et månedligt nyhedsbrev til medlemmerne fra BKF’s bestyrelse og jeg. Konstitueringer Efter årsmødet har vi...

Find slides fra oplæg årsmøde 2018

Tak for et godt årsmøde. Du kan her finde oplæggene fra Årsmødet 2018. Ledelse af det tværgående samarbejde – Lotte Bøgh Andersen del 1 Ledelse af det tværgående samarbejde – Lotte Bøgh Andersen del 2 Ledelse af det tværgående samarbejde – Karen...

Børne- og Kulturchefforeningen skal have ny formand

Formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Jan Henriksen, stopper som formand for foreningen. Beslutningen sker efter eget ønske af hensyn til foreningens videre arbejde. Jan Henriksen har været medlem af foreningens bestyrelse i en årrække, hvor de sidste to år...