Find slides fra oplæg årsmøde 2018

Tak for et godt årsmøde. Du kan her finde oplæggene fra Årsmødet 2018. Ledelse af det tværgående samarbejde – Lotte Bøgh Andersen del 1 Ledelse af det tværgående samarbejde – Lotte Bøgh Andersen del 2 Ledelse af det tværgående samarbejde – Karen...

Børne- og Kulturchefforeningen skal have ny formand

Formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Jan Henriksen, stopper som formand for foreningen. Beslutningen sker efter eget ønske af hensyn til foreningens videre arbejde. Jan Henriksen har været medlem af foreningens bestyrelse i en årrække, hvor de sidste to år...

Ny aftale om FGU

Fredag aften kom den ventede aftale om FGU – Forberedende GrundUddannelse. BKF har læst aftaleteksten igennem for de vigtigste pointer set fra et BKFs synspunkt og kommer her med et kort resumé set med BKF perspektivet. Først og fremmest kan vi konstatere, at de...