BKF nyhedsbrev december

Kære BKF-medlemmer Først og fremmest tak for jeres opbakning til generalforsamlingen, til bestyrelsen og valget af mig som formand. November og december har været mørk og tung og den tredje nedlukning på grund af corona var på vej. For første gang i foreningens...

BKF har fået ny formand

På Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling d. 12/11 blev Henning Bach Christensen, direktør i Ruderdals Kommune, valgt til ny formand for foreningen. Tidligere formand Anne Vang Rasmussen valgte ikke at genopstille til formandsposten, da hun er netop er blev...

BKF nyhedsbrev oktober

Kære medlemmer Efterårsferien står for døren, men I kan lige nå at få BKF’s nyhedsbrev her fredagen inden. Da foreningens formand Anne Vang er gået på barsel vil nyhedsbrevet derfor have en lidt anden karakter end I er vant til. Det er formændene for de enkelte...

Varsling af BKFs generalforsamling 12. november

Varsling af Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling torsdag d. 12. november 2020 kl. 15.00 Sted: Pga. corona-situationen afholdes generalforsamlingen virtuelt. Nærmere information følger. Foreløbig Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetæller Formandens...