Høring i forbindelse med styrkelse af undervisningen for anbragte børn og unge

2. maj 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) HØRINGSSVAR Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 30. marts 2023 modtaget invitation til at komme med høringssvar på udkast til lovforslag vedr. aftale om at styrke undervisningen for anbragte børn og unge. BKF takker for invitationen og muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger: På det […]

Høring i forbindelse med ændring af folkeskoleloven

13. marts 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) HØRINGSSVAR Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 23. februar 2023 modtaget udkast til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 og afskaffelse af udviklingsplanen m.v.). BKF takker for invitationen og […]

Høring i forbindelse med ændring af STU-loven

24. februar 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet Høringssvar til udkast til Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 30. januar 2023 modtaget udkast til Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse […]