Børne- og Kulturchefforeningen skal have ny formand

Formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Jan Henriksen, stopper som formand for foreningen. Beslutningen sker efter eget ønske af hensyn til foreningens videre arbejde. Jan Henriksen har været medlem af foreningens bestyrelse i en årrække, hvor de sidste to år...

Ny aftale om FGU

Fredag aften kom den ventede aftale om FGU – Forberedende GrundUddannelse. BKF har læst aftaleteksten igennem for de vigtigste pointer set fra et BKFs synspunkt og kommer her med et kort resumé set med BKF perspektivet. Først og fremmest kan vi konstatere, at de...

Det starter og slutter med ledelse

Ledelse har været på dagsordenen i BKF i årets første halvår. Vi har fulgt regeringens forskellige tiltag omkring fornyelse af den offentlige ledelse. Vi har endnu engang fået ny lovgivning på vores område, som sætter fokus på ledelsens betydning for at opnå...

Her deltager BKF i debatter på Folkemøde

I morgen går det løs på Folkemødet og BKFs bestyrelse deltager også i år i en række debatter. Her er en oversigt, hvor du kan se, hvilke debatter vi deltager I. TORSDAG: Tid Hvor Hvad debatteres Deltager fra BKF 15.00-15.55 L 13 – Pilekroen – Kirkepladsen...